Personale

Sygeplejersker; Tine Ahrenskou og Herdis Damgaard

TineHerdis

Tine og Herdis har begge bred erfaring, både fra ansættelse på sygehus, i plejesektoren og fra almen praksis.

Selvstændige sypeplejerskekonsultationer;

Sårbehandling, diabetes kontrol, vaccinationer, vægtkontrol ( kostvejledning ), vortebehandling etc.

Eget laboratorium tilbyder;

-Lungefunktionsundersøgelse

-Hjertekardiogram  ( EKG )

-Priktest ( Allergiudredning )

-Øretrykmåling ( Tympanometri )

-Høretest ( Audiometri )

-Undersøgelse for blærebetændelse, graviditetshormon, blodprocent ( hemoglobin ) og blodsukker

-Blodprøvetagning til centrallaboratoriet ( også for ambulatorier og speciallæge kolleger )