Læger

Michael

Læge Michael Filtenborg , Speciallæge i Almen Medicin,  Praktiserende læge 1999.

Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening ( DADL ), Praktiserende Lægers Organisation ( PLO ), Dansk selskab for almen medicin ( DSAM ) og Dansk selskab for muskuloskeletal medicin ( DSMM )

Bærende ide for mit arbejde, som alment praktiserende læge, er patientcentreret medicin.

Vi tilbyder lægevurdering med kort tidsvarsel, således kan et undersøgelses/udredningsforløb oftest startes samme dag, eller med få dages varsel.

Jævnfør ideen om tilgængelighed, kan det være nødvendigt at planlægge opfølgende konsultationer, hvis der rejses flere tidskrævende emner i samme konsultation.

Fællesskabet vedrører sygeplejersker og lokalefællesskab.

Man er altså tilmeldt til sin egen ” faste læge”. Under ferier, kurser og sygdom, vil vi typisk træde til og hjælpe hinandens patienter, men til hverdag er tilknytningen fast til den læge, hvor man er tilmeldt.

I lighed med mange andre lægeklinikker, har jeg ofte uddannelseslæger, da vi fungerer som efteruddannelsessted for læger, som planlægger at blive praktiserende læge eller hospitalslæge. Du kan således eventuelt blive tilbudt konsultation hos vedkommende. Alle konsultationer gennemgås efterfølgende.

Vi uddanner endvidere lægestuderende, som lige inden embedseksamen, skal undervises i specialet almen medicin.

Med venlig hilsen

Michael Filtenborg