Aktuelt

Vi tilbyder desværre ikke Covid-19 vaccination grundet kapacitetsproblemer.

Sygeplejerske Hanne Brokær er vikar i overgangsperiode i forbindelse med opstart af ny konsultationssygeplejerske.

Læge Caroline Hørlyck er ansat fra . 1/8- 2021 til 31/1-2022. Caroline har erfaring fra almen praksis samt medicinsk-, geriatrisk- og ortopæd kirurgisk afdeling. Desuden forskningserfaring indenfor geriatri.

Coronavirus: Hvis du mistænker smitte, må du kun henvende dig telefonisk, for ikke at risikere at smitte andre i klinikken. Al fremmøde uden aftale frabedes, indtil der er kommet løsning på pandemien. Hold dig orienteret på; coronasmitte.dk

Elektronisk tidsbestilling er midlertidigt suspenderet grundet Coronavirus epidemi.

E-portal med adgang til receptfornyelse og e-konsultationer er forbeholdt patienter tilmeldt min klinik.

Med venlig hilsen

Michael Filtenborg

iphone billeder 652 kopi